Begeleiding bij dementie

Wie kan ondersteuning bieden bij (een vermoeden van) dementie?

Wanneer er bij u of uw naaste sprake is van dementie, heeft u recht op hulp en ondersteuning. U of uw mantelzorger kunnen u aanmelden voor ondersteuning of begeleiding, via de pagina casemanagers dementie van deze website. Maar u kunt ook aangemeld worden:
* via de huisarts of praktijkondersteuner,
* via de casemanager dementie of
* via de wijkverpleegkundige.

Hoe verder?

Ongeacht de manier waarop u ondersteuning vraagt, u wordt altijd in contact gebracht met de casemanager of wijkverpleegkundige die bij u in de buurt werkt. Een van beiden wordt uw contactpersoon en maakt vervolgens een afspraak met u voor een huisbezoek. Samen met u kijkt uw contactpersoon welke begeleiding het beste past bij uw situatie.

Huisarts en praktijkondersteuner

In de beginfase heeft u vaak contact met uw huisarts en een praktijkondersteuner. Zij kunnen u op weg helpen om de juiste begeleiding te krijgen. Bijvoorbeeld via de casemanager dementie of wijkverpleegkundige. Zoals hierboven aangegeven.

Wijkverpleegkundige

Misschien heeft u al zorg en komt er een wijkverpleegkundige bij u thuis. De wijkverpleegkundige kan met u kijken naar de zorg die u nodig heeft. Welke vragen heeft u over dementie? En wat heeft u nodig om uw leven en dat van uw naasten zo goed mogelijk thuis te kunnen voortzetten? Over wijkverpleging vindt u meer informatie bij de organisaties van Keten Dementie de Liemers.

Begeleiding van een casemanager dementie

De casemanager dementie begeleidt mensen met dementie en hun naasten thuis. Als u of uw naaste dementie heeft, kan er veel op u afkomen. Het is prettig dat er iemand met u meekijkt, een luisterend oor heeft en deskundig advies geeft. Daarvoor kunt u een beroep doen op een casemanager dementie. De casemanager dementie komt op afgesproken tijdstippen bij u aan huis en is tussendoor telefonisch bereikbaar voor vragen, hulp en advies. In het filmpje wordt verteld waarmee een casemanager dementie u kan helpen.

 

´Ervaring van Marjolein: Wat de casemanager voor mij kon doen´