Mantelzorgondersteuning

Informatie

Het coronavirus is ingrijpend, juist voor mensen met dementie en hun naasten. Hoe voer je een goed gesprek over het coronavirus en de gevolgen daarvan? Bekijk de handreiking van Dementiezorg Voor Elkaar hier: Handreiking Samen beslissen in tijden van corona.

Dementie zorgt ervoor dat iemand geleidelijk veranderd. Wanneer dit iemand in uw omgeving betreft, verandert uw omgang met elkaar. De zorg die u voor uw naaste heeft, wordt ook wel mantelzorg genoemd. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Wat kunt u beter wel en niet doen? Op de site van Alzheimer Nederland en op Dementie.nl vindt u hierover veel informatie en tips.

Activiteiten

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het sociale leven, juist voor iemand met dementie. Hoe zorg ik thuis voor structuur, ontspanning en welke activiteiten kunnen we samen ondernemen? Hoe ga ik om met de sociale gevolgen voor mijn naaste in het verpleeghuis? Er zijn twee hulpmiddelen van de Dementieacademie:

Bekijk de tips en informatie voor thuis hier:
Praatplaat Thuis (mantel)zorgen voor iemand met dementie in tijden van Corona.

Bekijk de tips en informatie voor verpleeghuisbewoners: Praatplaat Contact houden met een dierbare in het verpleeghuis ten tijde van Corona.
Soms is informatie alleen niet genoeg en heeft u behoefte aan persoonlijk contact. Regelmatig worden er door de welzijnsorganisaties Caleidoz en Mikado activiteiten georganiseerd om u als mantelzorger te ondersteunen. Kijk op de website van de organisaties om u te informeren over hun aanbod. Daar vindt u ook informatie over aanpassingen als gevolg van de coronamaatregelen.