Meer over hulp en zorg

Er zijn veel vormen van hulp en zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de Liemers. Welzijns- en zorgorganisaties bieden dit aan, medewerkers en vrijwilligers voeren dit uit. Hierbij kunt u denken aan:

  • hulp bij het huishouden
  • hulp bij lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, toezicht op medicatie-inname enz.
  • individuele begeleiding in huis, samen wandelen of boodschappen doen
  • ondersteuning bij creatieve activiteiten, muziek, sport en spel

Via de website www.samenindewijkzorg.nl kunnen cliënten en verwijzers direct verpleging en verzorging, en gespecialiseerde verpleging zoals palliatieve, technische, wond- en longverpleging aanvragen. De organisaties die samenwerken in Keten Dementie de Liemers bieden allerlei diensten, van hulp bij mantelzorg tot verpleeghuiszorg. U vindt deze organisaties hier. Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij uw gemeente, de huisarts, wijkverpleegkundige of casemanager dementie.