Meer over mantelzorg

Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers ! Mensen die langdurige en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft.
Mantelzorg is een taak die veel voldoening geeft, maar ook ingewikkeld kan zijn en veel kan vragen.
Verschillende organisaties bieden mantelzorgers ondersteuning.

Caleidoz Welzijn en het Servicepunt Mantelzorg van Welzijnsorganisatie Mikado bieden ondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden en in verschillende situaties.
Kijk voor meer informatie: Op de website van Caleidoz of Mikado Welzijn.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Ze zijn er voor vragen van Mantelzorgers. De Mantelzorglijn van MantelzorgNL geeft informatie, biedt een luisterend oor en heeft veel praktisch voorlichtingsmateriaal. Op de website van MantelzorgNL is meer informatie te vinden.

Wat kan een casemanager voor u betekenen?

Klik hier om het ervaringsverhaal te lezen van casemanager Hanny Kempers.