Elke mantelzorger zou de weg naar ondersteuning moeten weten

16 jun 2021

Danka Ribbink is coördinator Servicepunt mantelzorg bij Mikado Welzijn. Mikado is een van de deelnemers aan Keten Dementie de Liemers. We gaan in gesprek om er achter te komen wat zij allemaal voor mantelzorgers kan betekenen. Het blijkt al gauw dat ze een duizendpoot is die elke dag een flink aantal zaken voor mantelzorgers regelt. Dat is niet altijd direct zichtbaar. Ze zorgt veelal voor de ‘voorliggende zaken’, zoals ze dat noemt. Zaken die van belang zijn voor de mantelzorger, nog voordat er een indicatie is afgegeven aan de cliënt/hun naaste. Daar merkt de mantelzorger niet altijd iets van. Maar zonder Danka haar  bemoeienis zou het direct opvallen. 

Wat is Mikado?

Mikado is een welzijnsorganisatie voor inwoners van Duiven en Westervoort. Mikado biedt ondersteuning in de vorm van onder andere ouderenwerk, jongerenwerk, opbouwwerk en mantelzorg coördinatie. Dat laatste is het aandachtsgebied van Danka. Als Danka niet onderweg is, kun je haar vinden op het kantoor van  in het Huis van Droo waar ook allerlei activiteiten worden georganiseerd (handwerken, koffiedrinken, kaarten).  Bij  het Servicepunt Mantelzorg  zijn ruim 600 mantelzorgers bekend. De werkzaamheden worden gesubsidieerd door de gemeenten. 

Wat kan een mantelzorger verwachten?

We vroegen Danka waar haar werk zoal uit bestaat. “Vaak weten mantelzorgers zelf niet dat ze mantelzorger zijn. Daarnaast weten inwoners en sommige professionals ook niet wat mantelzorg inhoudt. Ik draag bij aan een stuk bewustwording. Daarvoor geef ik voorlichting op o.a. scholen (voor jonge mantelzorgers), ik informeer via de huis-aan-huis-bladen in de gemeenten Duiven en Westervoort en ik zorg dat de thuiszorg, gemeente, huisarts en praktijkondersteuner goed weten waarin ik kan ondersteunen. Veelal verwijzen zij mantelzorgers naar mij, maar mantelzorgers kunnen zeker ook rechtstreeks contact met mij opnemen. Samen met de mantelzorger bekijk ik dan waar behoefte aan is.”

Activiteiten mantelzorger

“Door het jaar heen organiseren we activiteiten voor mantelzorgers. We maken bloemstukjes, bezoeken een kasteel of genieten van een chocoladeproeverij. Het doel is dan dat ze er even helemaal uit zijn en dat ze echt even in de watten worden gelegd. We beginnen dan bijvoorbeeld met koffie en wat lekkers, doen een activiteit en vervolgens lunchen we samen. Bijkomend doel is dat mantelzorgers het vaak heel prettig vinden om met mensen te kunnen praten die in een vergelijkbare situatie zitten. We houden rekening met de tijden van de dagbesteding, zodat mantelzorgers gemakkelijker weg kunnen.” 

Mantelzorgers met verschillende behoeften

Danka ondersteunt mantelzorgers in verschillende levensfasen en leeftijden. “Ik ondersteun mantelzorgers van 5 tot 95 jaar, scholier, werkend of gepensioneerd. Elke doelgroep verdient aandacht en de behoeften verschillen. Jongeren vinden het leuk om een bioscoopbon te krijgen zodat ze met een vriend of vriendin een leuke avond kunnen hebben. Werkenden worden graag online geïnformeerd over praktische zaken en willen af en toe op een avond een thema bespreken onder het genot van een hapje en drankje. Mensen die wat ouder zijn bezoeken graag een activiteit. Ik probeer de mogelijkheden zo goed mogelijk aan te passen.“

Inzet vrijwilligers

Danka heeft binnen de Bezoek en Opvang Service een team van zo’n 25 vrijwilligers die zij bij cliënten kan inzetten zodat de mantelzorger wordt ontlast. Danka: “De casemanager constateert bijvoorbeeld dat vrijwilligerswerk voor een cliënt hulp kan bieden, ik ken mijn vrijwilligers en ga op huisbezoek bij de cliënt zodat ik goed weet wat gewenst is en voor een goede match kan zorgen tussen cliënt en vrijwilliger. Gezamenlijk wordt bekeken welke activiteiten nog mogelijk zijn en de voorkeur hebben. Denk aan wandelen , fietsen, de krant doornemen of er samen op uit gaan. Het doel is dat de mantelzorger meer tijd en ruimte krijgt om ook andere dingen te kunnen doen of om te kunnen ontspannen.

Mantelzorgvriendelijke bedrijven

Danka noemt nog graag dat steeds meer bedrijven “mantelzorgvriendelijk” worden. “Ik ondersteun bedrijven daarbij. Vaak is onduidelijk wat er mogelijk is en gaat men er ten onrechte vanuit dat het veel kosten met zich meebrengt. Ruim een kwart van de werknemers in Nederland combineert mantelzorg met werk. Werknemers die werk en mantelzorg goed kunnen combineren ervaren vijf keer minder gezondheidsklachten en melden zich acht keer minder vaak ziek. Een win-win-situatie dus voor zowel de mantelzorger als een bedrijf.”

Wie doet wat? 

We zijn ook benieuwd naar de verschillende taken van de casemanager dementie en die van Danka als coördinator van het servicepunt voor mantelzorgers. Daar kan Danka kort over zijn “De casemanager dementie richt zich vooral op de cliënt, ik ondersteun de mantelzorger. Maar natuurlijk weten we elkaar altijd goed te vinden en stemmen we veel af, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid. Dat werkt over het algemeen heel goed.”

Zonnige groet

“De activiteiten hebben door corona het afgelopen jaar stilgelegen. Natuurlijk kijken we er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Daarop vooruitlopend hebben we alle mantelzorgers alvast een leuke kaart met zonnebloempitten gestuurd met de wens dat we de activiteiten weer snel kunnen starten.”

Terug naar overzicht