Mantelzorg voor mensen met dementie is een fulltime baan

13 jan 2021
Resultaat Dementiemonitor 2020 bekend

De Dementiemonitor Mantelzorg is ons grote, landelijke onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Sinds 2007 wordt het iedere twee jaar uitgevoerd door het Nivel, in samenwerking met Alzheimer Nederland. Ondanks corona namen maar liefst 3.577 mantelzorgers deel. Zij werden via een vragenlijst bevraagd over ondersteuning, belasting, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven.

Resultaat onderzoek

De resultaten van de Dementiemonitor 2020 treft u aan in onderstaande documenten. Zowel de gegevens die landelijk zijn opgehaald als ook specifiek voor de Liemers:

De Liemers:

Klik hier voor het Regiorapport Dementiemonitor 2020 De Liemers
Klik hier voor de infographic regio de Liemers

Landelijk:

Kijk voor het rapport en de infographic van het landelijke onderzoek op:  https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor

De belangrijkste landelijke uitkomsten op een rij:
 1. Mantelzorgers zijn nog steeds zwaar belast
  • 1 op de 7 voelt zich zwaar belast of overbelast (14%, 13% in 2018)
  • 53% voelt zicht tamelijk, zeer zwaar of overbelast (52% in 2018)
  • 52% zorgt dag en nacht of dagelijks voor hun naaste met dementie (52% in 2018)
  • Gemiddeld besteedt men 40 uur per week aan mantelzorg, een fulltime baan
 2. Mantelzorgers voelen zich sinds de coronacrisis meer belast met de zorg voor zijn/haar naaste. 61% van de mantelzorgers zich meer belast. Vooral in de thuissituatie is dit het geval. 45% kreeg minder dagbesteding, 42% minder ondersteuning van vrijwilligers. Wel kreeg 27% meer steun van buren.
 3. De hulp van de omgeving neemt licht toe. In het algemeen ervaren mantelzorgers meer hulp en begrip van hun sociale omgeving dan in 2018. Mogelijk zien we hier de positieve effecten terug van Samen dementievriendelijk.
 4. Casemanagement dementie blijft de meest gebruikte en meest noodzakelijke vorm van ondersteuning. Mantelzorgers vinden veel vaker dan in 2018 dat de casemanager de meest noodzakelijke vorm van ondersteuning is om de naaste met dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (61% tegenover 44% in 2018).
 5. Zorginstelling: driekwart van de mantelzorgers (77%) zou de zorginstelling waar de naaste woont aanbevelen bij familie en vrienden.

Meer informatie treft u aan in onderstaand persbericht dat door  Alzheimer Nederland is verstuurd:  

 

De meeste mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast door de hoeveelheid zorg die zij geven. Gemiddeld is hun aantal uren zorg vergelijkbaar met een fulltime baan. Als gevolg van de coronacrisis is dit alleen maar erger geworden. Dat blijkt uit de zevende Dementiemonitor Mantelzorg, een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel

Dit jaar werden 3.577 mantelzorgers gevraagd over hun belasting, ondersteuning, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven. Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland: ‘Juist nu de maatregelen rondom corona opnieuw zijn aangescherpt, mogen we mantelzorgers van mensen met dementie niet vergeten. Van alle mantelzorgers zijn zij het zwaarst belast in uren. De meeste mensen met dementie wonen thuis.’

Impact coronacrisis

61% van de mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich nog zwaarder belast door corona (66% in de Liemers). Dat resultaat is niet verrassend gelet op het wegvallen van veel professionele steun. 45% van de mantelzorgers kreeg minder steun van dagbesteding en van vrijwilligers. Ook de casemanager, die als de meest noodzakelijke ondersteuning thuis wordt gezien, viel bij 20% van de mantelzorgers weg. De mantelzorger van een naaste met dementie was hierdoor de afgelopen maanden vaak op zichzelf aangewezen.

Mantelzorg voor naaste met dementie is een fulltime baan 

De zware belasting van mantelzorgers is niet alleen te wijten aan de coronacrisis. Mantelzorgers voor mensen met dementie staan al jaren onder zware druk. Meer dan de helft van hen zorgt dag en nacht of dagelijks voor een naaste met dementie. Met gemiddeld 40 uur per week is de belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie flink hoger dan die van de gemiddelde mantelzorger die 7,4 uur per week zorgt (bron: SCP). Voor zorgende partners van een naaste met dementie is de belasting zelfs gemiddeld 65 uur. Het merendeel van de mantelzorgers heeft veel problemen om dagelijkse activiteiten te combineren met zorgtaken. Het is dan ook niet zo gek dat maar liefst 28% aangeeft de mantelzorg nog maar maximaal een jaar vol te houden.

Joan-Anne is mantelzorger voor haar vader met dementie en heeft zelf de zware belasting ervaren:  ‘Alles kost veel tijd en energie. Niet alleen het zorgen voor, maar ook alles regelen en de zorg organiseren. Op een gegeven moment merkte ik dat het me écht te veel werd. Al die verantwoordelijkheid. Of ik nou thuis was, op mijn werk of met vrienden; ik was elk moment met mijn vader bezig.’

Beter zorgen voor mantelzorgers

Gerjoke Wilmink: ‘Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met dementie. Je laat je geliefde of moeder niet in de steek. Dat maakt zo kwetsbaar. Als overbelaste mantelzorgers uitvallen staan mensen met dementie in de kou. We moeten beter voor onze mantelzorgers zorgen. Juist nu moeten beleidsmakers, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars creatief zijn en samen werken aan voldoende passende ondersteuning voor mantelzorgers en mensen met dementie. Met onze Nationale Strategie Dementie willen we dit onderwerp bovenaan de agenda krijgen, zodat er ook structureel meer aandacht en budget komt’.

Een lichtpuntje: meer hulp van omgeving

Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Mantelzorgers geven aan vaker gevraagd en ongevraagd hulp en begrip vanuit hun sociale omgeving te ontvangen dan in 2018. Landelijk kregen zij 27% meer steun dan in 2018. Dit betreft hulp van familieleden, vrienden en, vooral in deze tijd met corona, van buren. In totaal betrof de steun vanuit de sociale omgeving 38%. Voor de Liemers was dit zelfs 50%.

Gerjoke Wilmink: ‘In de afgelopen jaren hebben we met het initiatief ‘Samen dementievriendelijk’ hard ingezet op het vergroten van begrip voor mensen met dementie in de samenleving. Hier zien wij positieve effecten van terug. Maar we zijn er nog niet! Naast de professionele hulp, zoals dagbesteding, kunnen we als samenleving ook meer doen om mantelzorgers te helpen, bijvoorbeeld door boodschappen te doen of andere klussen. Zodat mantelzorgers de steun krijgen die zij nodig hebben om hun zware taak vol te houden.’

Terug naar overzicht