Mantelzorgverklaring tijdens avondklok

27 jan 2021

Hierbij informeren we mantelzorgers graag over de mogelijkheid om een verklaring in te vullen bij noodzakelijke mantelzorg tijdens de avondklok.

De verklaring noodzakelijke mantelzorg is te downloaden op www.mantelzorg.nl/avondklok. Het ministerie van VWS heeft een verklaring opgesteld die juridisch gedekt is. Op de verklaring moeten de gegevens zijn ingevuld van zowel de mantelzorger als van de zorgvrager. Tevens wordt gevraagd om welke zorg het gaat. Wanneer de mantelzorger op pad gaat moet zowel de getekende verklaring als een identiteitsbewijs worden meegenomen. Wanneer iemand zorgt voor meerdere personen moet per zorgvrager (als zij op verschillende adressen wonen) een aparte verklaring worden ingevuld.

Terug naar overzicht