Studiebijeenkomst huisartsen en POH’s

17 nov 2021

Samen met Onze Huisartsen B.V. organiseerden we afgelopen week een studiebijeenkomst voor huisartsen en POH’s. Het thema was “Signalering dementie en vroegdiagnostiek in de huisartsenpraktijk”.

De deelnemers hadden zich voorbereid door middel van e-learning. Hierin waren onder meer de resultaten van een uitgebreide enquête verwerkt. Tijdens de bijeenkomst werd in groepen gesproken over diagnostiek, NHG en zorgstandaard dementie en het resultaat van de enquête.

Janneke Pouwels, (huisarts/kaderhuisarts ouderen io) gaf een presentatie over de Nieuwe NHG-standaard dementie; het belang van vroegsignalering en zij deed een handreiking dementie diagnostiek. Aansluitend was er een panelgesprek met Janneke Pouwels,  Fer Unck, ouderen psychiater, Dayenne Salemink, specialist ouderengeneeskunde en Joris Bruijns, geriater Rijnstate. Al met al een zeer interessante en geslaagde studiebijeenkomst.

Terug naar overzicht